โมปลั๊กอิน User Wallet Credit System ให้สินค้าเครดิตมาจากเฉพาะ user ที่กำหนด

ปลั๊กอิน User Wallet Credit System คือ ปลั๊กอินที่ทำให้ woocommerce สามารถซื้อสินค้าได้ด้วยเงินเสมือน( e-wallet )

เนื่องจากเว็บไซต์ของลูกค้ามี shop manager หลายคน และต้องการให้ 1 คนดูแลเรื่องการเติมเงินเข้าเว็บไซต์และจัดการออเดอร์ที่เป็นเรื่องการเติมเงินเท่านั้น จึงต้องการให้สินค้าชนิด Credit มาจากสินค้าทีโพสจาก shop manager ที่กำหนดเท่านั้น

ผลลัพธ์งานโม

  • โม woocommerce ให้สินค้าจาก shop manger ที่กำหนดเป็นชนิด credit สำหรับปลั๊กอิน User Wallet Credit System
  • โมปลั๊กอิน User Wallet Credit System ให้ดึงยอดเงินจากสินค้าที่มาจาก shop manager ที่กำหนดมาเติมเงินให้กับลูกค้า