โมปลั๊กอิน User Wallet Credit System ให้ส่งเครดิตไปเป็นค่าคอมมิชชั่นสำหรับปลั๊กอิน itthinx afffiliate

เว็บของลูกค้าแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนคือ

  • ร้านค้า มีหน้าทีโพสขายสินค้า เครดิตที่มีคือเติมเงินเข้าระบบผ่านปลั๊กอิน User Wallet Credit System
  • ตัวแทน มีหน้าที่สั่งซื้อสินค้า เดรดิตที่มีได้จากค่าคอมมิชชั่นจากปลั๊กอิน itthinx afffiliate

เมื่อตัวแทนสั่งซื้อสินค้าผ่าน woocommerce สำเร็จ ลูกค้าต้องการให้ไปหักเครดิตจากร้านค้า มาให้ตัวแทนในรูปแบบค่าคอมมิชชั่น และเก็บประวัติธุรกรรมไว้กับทั้ง 2 ปลั๊กอินด้วย(ทั้ง 2 ปลั๊กอินมีการเก็บประวัติธุรกรรมแยกกัน)

ผลลัพธ์งานโม

ทำการเขียนระบบผ่าน hook ของ woocommerce เพื่อทำการตัดยอดเครดิตของปลั๊กอิน User Wallet Credit System ไปให้เป็นค่าคอมมิชชั่นของปลั๊กอิน  itthinx afffiliate โดยเพิ่มเพิ่มประวัติการตัดยอดหรือเพิ่มยอดให้กับทั้ง 2 ปลั๊กอินด้วย