โมปลั๊กอิน Visual Composer ให้เมื่อ คลิกเลือกคอลัมภ์ที่ต้องการ จะแสดงแถวที่ต้องการและซ่อนแถวอื่นๆ

  • ลูกค้าต้องการให้มีการแสดงข้อมูลคล้ายๆ กับ Tabs แต่ไม่ได้คลิกเลือกหัวข้อ ต้องการให้คลิกเลือกคอลัมภ์ในแถวอื่น แล้วแสดงข้อมูลตามต้องการคือเป็นภาพที่คอลัภม์แรก และรายละเอียดพร้อมลิงก์ที่คอลัมภ์ด้านขวาดังภาพ โดยยังคง Animation ในการแสดงผลต่างๆ ไว้ด้วย
  • นากจากนี้ลูกค้ายังต้องสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้เองด้วย Visual Composer

ผลลัพธ์งานโม

แก้ปัญหาโดยการเขียน Script jQuery และ CSS เพื่อจัดการการแสดงผล โดยหลังบ้านยังคงเป็นการจัดการข้อมูลด้วย Visual Composer ปกติดังภาพด้านล่าง