โม woocommerce คูปองให้ใน 1 คูปองสามารถกรอกเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข

  • ในให้สร้าง woocommerce คูปอง 1 คูปองจากเดิมที่กำหนดได้ 1 เงื่อนไข ให้สามารถกรอกได้ 4 เงือนไขดังนี้
    • cart discount
    • cart % discount
    • product discount
    • product % discount
  • เมื่อมีการใช้งานคูปองดังกล่าวจะเลือกเงื่อนไขที่ให้ส่วนลดสูงที่สุด ให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ผลลัพธ์งานโม