โม WooCommerce ให้ออกใบเสนอราคา (quotation) แทนการ checkout

 • ต้องการระบบออกใบเสนอราคา (quotation) แทนที่ระบบ checkout ปกติ โดยหลังจากที่ลูกค้าเพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้ว ต้องการให้มีระบบ ดังนี้
  1. ต้องการให้หน้าตะกร้าสินค้า (หน้า cart) สามารถเพิ่มสินค้า (add to cart) ด้วย sku พร้อมระบุจำนวนสินค้าได้
  2. ต้องการให้แสดงที่อยู่ของใบกำกับภาษี (Tax Invoice Address) โดยเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในบัญชีของฉัน ( /my-account/ )
  3. ต้องการให้แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของใบกำกับภาษี สำหรับในกรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลที่อยู่
  4. หน้าแสดงที่อยู่ของใบกำกับภาษี ต้องการให้มีตัวเลือก “ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่งสินค้า” ให้ลูกค้าติ๊กเลือก
  5. หลังจากลูกค้าจัดการเรื่องที่อยู่ใบกำกับภาษีและที่อยู่จัดส่งเสร็จแล้ว ต้องการให้ลูกค้าสามารถเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ของใบกำกับภาษี (Tax Invoice Address), ข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้า, รายการสินค้าที่สั่ง, ราคา และภาษี เป็นต้น
  6. ต้องการให้มีตัวเลือก “แนบไฟล์ใบเสนอราคา (quotation) ส่งเข้าอีเมล์” เพื่อให้ลูกค้าติ๊กเลือกได้
  7. ต้องการให้แสดงหน้าใบเสนอราคาหลังจากลูกค้าคลิกยืนยันรายการสินค้าที่สั่ง
  8. ในใบเสนอราคา ต้องการให้ยอดรวมที่เป็นตัวอักษร แสดงผลตามจุดทศนิยมของยอดรวมที่เป็นตัวเลข เช่น ยอดรวมที่เป็นตัวเลข 118.25 บาท ยอดรวมที่เป็นตัวอักษรคือ หนึ่งร้อยสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์ เป็นต้น
  9. ต้องการให้มีปุ่มปริ้นใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าสามารถปริ้นใบเสนอราคาได้ทันที
  10. ต้องการให้มีอีเมล์แจ้งเตือนส่งไปหาแอดมินหลังจากลูกค้าสร้างใบเสนอราคา โดยในอีเมล์แจ้งเตือนระบุข้อมูล ได้แก่
   • เลขที่ของใบเสนอราคา
   • Vendor code
   • วันที่
   • เลขที่ออเดอร์
   • รายการสินค้าที่สั่ง และ ยอดรวม
   • ชื่อลูกค้า
   • ชื่อบริษัท
   • ที่อยู่ในใบกำกับภาษี
   • ที่อยู่จัดส่งสินค้า
   • ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ได้แก่ อีเมล์, เบอรโทรศัพท์, เบอร์โทรสาร
  11. ต้องการให้แอดมินสามารถเปลี่ยนสถานะของ quotation ได้ โดยสถานะที่ต้องการให้มีในระบบ ได้แก่
   • Pending
   • Approve
   • Shipping
   • Shipped
   • Cancel
   • Reject
  12. ต้องการให้สามารถฟิลเตอร์ใบเสนอราคา ได้ดังนี้
   • กำหนดช่วงเวลา และ เลขที่ของใบเสนอราคา
   • กำหนดช่วงเวลา และ ชื่อผู้รับผิดชอบ ของใบเสนอราคา
   • กำหนดช่วงเวลา และ ชื่อแผนก ของใบเสนอราคา
   • กำหนดช่วงเวลา และ หมวดหมู่สินค้า ของใบเสนอราคา
  13. ต้องการให้สามารถส่งออกรายการสินค้าในใบเสนอราคาเป็นไฟล์ excel ได้
  14. ต้องการให้แอดมินสามารถคลิกดูใบเสนอราคา หรือ รายละเอียดในใบเสนอราคาได้จากหลังบ้าน

ผลลัพธ์งานโม

 • โมปลั๊กอิน WooCommerce เพื่อปิดระบบ checkout ปกติ และมีการเขียนระบบเพิ่มเติม คือ ระบบ Quotation โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. เพิ่มสินค้า (add to cart) ด้วย sku หรือ รหัสสินค้า พร้อมระบุจำนวนสินค้าได้ในหน้าตะกร้าสินค้า (หน้า Cart) ดังรูป add product by sku woocommerce field กล่าวคือ เมื่อกรอก sku หรือ รหัสสินค้า และจำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Add to cart ระบบจะทำการค้นหาสินค้าด้วย sku ของ woocommerce และเมื่อระบบค้นหาสินค้าเจอ ระบบจะทำการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากค้นหาแล้วไม่เจอ sku ที่กรอก แสดงว่า ไม่มีเลข sku นั้นๆ ใน woocommerce ซึ่งระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบสินค้า” ดังรูป add product by sku woocommerce filed sku not found
  2. สร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาแทนหน้า checkout เพื่อให้แสดงข้อมูลดังนี้
   1. แสดงที่อยู่ของใบกำกับภาษี (Tax Invoice Address) โดยเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในบัญชีของฉัน ( /my-account/ ) ดังรูปด้านล่าง
   2. แสดงตัวเลือก “ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่งสินค้า” ในหน้าที่อยู่ของใบกำกับภาษี (Tax Invoice Address) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกติ๊กได้ ดังรูปด้านล่าง
   3. สร้างปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของใบกำกับภาษี เพื่อให้ลูกค้าแก้ไขในกรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ ดังรูปด้านล่าง tax invoice address page
   4. สร้างแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของใบกำกับภาษี ดังรูปด้านล่าง edit tax invoice address form
  3. หน้า Confirm quotation หรือ หน้ายืนยันคำขอใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ของใบกำกับภาษี (Tax Invoice Address), ข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้า, รายการสินค้าที่สั่ง, ราคา และภาษี เป็นต้น และ สร้างตัวเลือกแนบไฟล์ใบเสนอราคา (quotation) กับอีเมล์” เพื่อให้ลูกค้าติ๊กเลือกได้ รวมถึงปุ่มขอใบเสนอราคา ดังรูป confirm quotation page
  4. หน้า Quotation เพื่อแสดงใบเสนอราคา (Quotation) พร้อมปุ่มปริ้นใบเสนอราคา โดยในส่วนของยอดรวมที่เป็นตัวอักษรจะแสดงผลตามจุดทศนิยมของยอดรวมที่เป็นตัวเลข ดังรูป quotation page and quotation print button
  5. มีอีเมล์แจ้งเตือนส่งไปหาแอดมินหลังจากลูกค้าขอใบเสนอราคา โดยในอีเมล์จะระบุข้อมูล ได้แก่
   • เลขที่ของใบเสนอราคา
   • Vendor code
   • วันที่
   • เลขที่ออเดอร์
   • รายการสินค้าที่สั่ง และ ยอดรวม
   • ชื่อลูกค้า
   • ชื่อบริษัท
   • ที่อยู่ในใบกำกับภาษี
   • ที่อยู่จัดส่งสินค้า
   • ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ได้แก่ อีเมล์, เบอรโทรศัพท์, เบอร์โทรสาร info in email notification sent after customer request quotation
  6. เปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคาได้ในเมนู Quotation ซึ่งมีสถานะได้แก่ Pending, Approve, Shipping, Shipped, Cancel และ Reject โดยสามารถเปลี่ยนสถานะได้ 2 แบบ คือ
   • เปลี่ยนสถานะใบเสนอราคารายการเดียว โดยคลิกเปลี่ยนสถานะที่คอลัมน์ Action ของใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ ดังรูปด้านล่าง change quotation status one quotation
   • เปลี่ยนสถานะใบเสนอราคามากกว่า 1 รายการ โดยคลิกเลือกใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ จากนั้นคลิกเลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยนที่หัวข้อ “Bulk Action” ดังรูปด้านล่าง change quotation status more than one quotation
  7. ฟิลเตอร์ใบเสนอราคา ได้ดังรูป filter quotation by number and person in charge and department and category
  8. ส่งออกรายการสินค้าในใบเสนอราคา (Export) เป็นไฟล์ Excel ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Export ดังรูป export product list in quotation by export button
  9. แอดมินสามารถคลิกดูใบเสนอราคาได้ที่หลังบ้าน โดยคลิกที่ปุ่มรูปเอกสาร ในคอลัมน์ Action ดังรูปด้านล่าง admin can see quotation by click at doc pic button ระบบจะแสดงใบเสนอราคา ดังรูปด้านล่าง quotation page after admin click doc pic button
  10. แอดมินสามารถคลิกดูรายละเอียดในใบเสนอราคาได้ที่หลังบ้าน โดยคลิกที่ปุ่มแว่นขยายในคอลัมน์ Action ดังรูปด้านล่าง admin can see detail in quotation by click at search pic button ระบบจะแสดงรายละเอียดในใบเสนอราคา ดังรูปด้านล่าง quotation detail page after admin click search pic button