โม WooCommerce ให้แสดงข้อความติดต่อแอดมินสำหรับสินค้าที่ไม่มีข้อมูลราคาและระยะเวลาจัดส่ง

  • ต้องการให้สินค้าที่ไม่มีข้อมูลราคา และระยะเวลาจัดส่ง แสดงข้อความติดต่อแอดมิน

ผลลัพธ์งานโม

  • โมปลั๊กอิน WooCommerce ให้แสดงข้อความติดต่อแอดมินสำหรับสินค้าที่ไม่มีข้อมูล meta ที่ชื่อ ราคา และ ระยะเวลาจัดส่ง โดยแสดงผลที่หน้าบ้าน ดังรูป show contact text for filed no info.
  • แอดมินสามารถแก้ไขข้อความติดต่อสำหรับสินค้าที่ไม่มีข้อมูลราคาและระยะเวลาจัดส่งได้ที่หลังบ้าน ดังรูป contact text backend