โม woocommerce plugin เพื่อสร้างคูปองที่ลดราคาเฉพาะจัดส่งแบบ local pickup

  • ต้องการกำหนดได้ว่า คูปอง ใดสามารถลดราคาได้เฉพาะ การจัดส่งแบบ local pickup เท่านั้น
  • ในหน้าตระกร้าสินค้าเมื่อกรอกคูปองดังกล่าว ถ้าไม่ได้เลือกการจัดส่งแบบ local pickup จะไม่สามารถ submit  คูปองได้
  • หาก submit คูปองดังกล่าวไปแล้ว มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเป็นแบบอื่น นอกจาก local pickup จะลบคูปองออกจากตระกร้าให้อัตโนมัติ

ผลลัพธ์งานโม

  1. ที่เมนู WooCommerce > Coupons และ คลิกที่ปุ่ม Add Coupon ดังรูป (หากเป็นคูปองที่ใช้งานร่วมกับ Local Pickup จะมีวงเล็บ ตรงคอลัม Coupon type ดังรูป)
  2. ใส่ Coupon code
  3. ใส่จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่จะลดราคา
  4. หากต้องการใช้คูปองร่วมกับการจัดส่งแบบ Local Pickup ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก ดังภาพ
  5. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Publish เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างคูปอง
  6. ในหน้าตระกร้าสินค้าเมื่อกรอกคูปองดังกล่าว ถ้าไม่ได้เลือกการจัดส่งแบบ local pickup จะไม่สามารถ submit  คูปองได้
  7. หาก submit คูปองดังกล่าวไปแล้ว มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเป็นแบบอื่น นอกจาก local pickup จะลบคูปองออกจากตระกร้าให้อัตโนมัติ