โมปลั๊กอิน woocommerce point & reward ให้ตั้งค่าได้รับคะแนน (Point) จากการแชร์ลง facebook, twitter และการคอมเม้นโพส

  • ต้องการตั้งค่าให้สมาชิกได้รับคะแนนจากการคอมเม้นโพส และการแชร์ไปยัง social ต่างๆ ได้แก่ facebook , twitter เป็นต้น

ผลลัพธ์งานโม

  • โมปลั๊กอิน woocommerce point & reward ให้ตั้งค่าได้รับคะแนน (Point) จากการแชร์ลง facebook , การแชร์ลง twitter และ การคอมเม้นโพส