โม woocommerce pos ให้สามารถออกใบเสนอราคา และ ตัดสต็อกพร้อมเปลี่ยนสถานะเป็น complete

  • เพิ่มปุ่มออก “ใบเสนอราคา” ในหน้า pos หลังทำการ checkout
  • เพิ่มปุ่ม “เสร็จสิน(ตัดสต็อก)” เพื่อให้ทำการตัดสต็อกสินค้าในออเดอร์นั้นๆ ของ pos และเปลี่ยนสถานะเป็น complete ให้อัตโนมัติ
  • เพิ่มปุ่ม “ปริ้นใบเสนอราคา” ที่หลังบ้านที่ตาราง woocommerce order
  • เพิ่มปุ่ม “ปริ้นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี” ที่หลังบ้านที่ตาราง woocommerce order

ผลลัพธ์งานโม

  • เพิ่มปุ่ม "ใบเสนอราคา" ณ.ตำแหน่งดังภาพ เพิ่มปุ่ม "ใบเสนอราคา" หลังจาก checkout ปลั๊กอิน woocommerce pos
  • เมื่อคลิก "ใบเสนอราคา" จะทำการแสดงหน้าปริ้นใบเสนอราคา ใบเสนอราคาปลั๊กอิน woocommerce pos
  • เมื่อคลิกที่ "เสร็จสิน(ตัดสต็อก)" ระบบจะตัดสต็อกสินค้าในออเดอร์นั้นๆ ของ pos และเปลี่ยนสถานะเป็น complete ให้อัตโนมัติ หากไม่ต้องการตัดสต็อกให้คลิกที่ปุ่ม "New Order"ปุ่ม "เสร็จสินค้า(ตัดสต็อก) ระบบจะทำการตัดสต็อกสินค้าในออเดอร์นั้นๆ ของ pos และเปลี่ยนสถานะเป็น complete