โมปลั๊กอิน woocommerce pos ทำให้แสดงรูปภาพสินค้าที่ตะกร้าสินค้า

ลูกค้าต้องการให้ในตะกร้าสินค้าในระบบ POS จากปลั๊กอิน woocommerce pos แสดงรูปภาพสินค้าด้วย เพื่อยืนยันว่าแคชเชียร์เลือกสินค้าถูกชิ้น ( หากไม่ได้สแกนบาร์โค้ด ) เนื่องจากสินค้าภายในเว็บจะมีชื่อสินค้าซ้ำกันหลายตัว แต่ลงท้ายต่างกันที่ หน่วยปริมาณ เช่น AAAA Cream ( 250g ), AAAA Cream ( 50g ), AAAA Cream  ( 1000g ) เป็นต้น

ผลลัพธ์งานโม

  • ก่อนทำการโม จะยังไม่มีการแสดงผลคอลัมน์ภาพสินค้า ดังรูป mo plugin woocommerce pos show product image on cart before modified
  • หลังการโมจะมี คอลัมน์ ภาพสินค้า เพิ่มเข้ามา แสดงผลดังรูป mo plugin woocommerce pos show product image on cart