โมปลั๊กอิน woocommerce POS ให้แสดงรูปสินค้าในใบเสร็จ

พอร์ตนี้เป็ส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ WooCommerce POS”

  • เนื่องจากระบบ POS ของปลั๊กอิน WooCommerce POS นั้นสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ทางลูกค้าจึงต้องการเพิ่มคอลัมน์รูปภาพสินค้าในใบเสร็จด้วย เพื่อง่ายต่อการจัดเตรียมสินค้าเพื่อทำการจัดส่ง

ผลลัพธ์งานโม

  • ผลลัพธ์การโมเป็นดังภาพ ด้านบน