โม WooCommerce ให้ค้นหาสินค้าด้วย product category/model/detail และ Manufacturer

  • ต้องการค้นหาสินค้าที่หน้าบ้านได้ด้วย หมวดหมู่สินค้า (Product Category), รหัสสินค้า (Product model), ผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) และ ข้อมูลสินค้า (Product detail)

ผลลัพธ์งานโม

  • โมปลั๊กอิน WooCommerce ให้ค้นหาสินค้าที่หน้าบ้านได้ด้วย หมวดหมู่สินค้า (Product Category), รหัสสินค้า (Product model), ผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) และ ข้อมูลสินค้า (Product detail) โดยแสดงผลการค้นหาดังนี้
    1. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มแว่นขยาย ระบบจะแสดงผลการค้นหาสินค้าด้วย หมวดหมู่สินค้า (Product Category) ดังรูป search by product category
    2. กรอก product model ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มแว่นขยาย ระบบจะแสดงผลการค้นหาสินค้าด้วย รหัสสินค้า (Product model) ดังรูป search by product model
    3. กรอก Manufacturer ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มแว่นขยาย ระบบจะแสดงผลการค้นหาสินค้าที่หน้าบ้านด้วย ผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) ดังรูป search by Manufacturer
    4. กรอก ข้อมูลสินค้าที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มแว่นขยาย ระบบจะแสดงผลการค้นหาสินค้าที่หน้าบ้านด้วย ข้อมูลสินค้า (Product detail) ดังรูป search by product detail