โม WordPress ให้สามารถแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ได้ในเมนู Site Setting

 • ต้องการให้แอดมินสามารถแก้ไขและจัดการข้อมูลเว็บไซต์ที่แสดงผลใน Header และ Footer ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ประกอบด้วย
  1. รูปโลโก้บริษัท
  2. เบอร์ติดต่อ
  3. อีเมล์
  4. ที่อยู่บริษัท

ผลลัพธ์งานโม

 • โม WordPress ให้สามารถแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ได้ในเมนู Site Setting ดังรูป site setting menu โดยมีข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ได้แก่
  1. รูปโลโก้บริษัท
  2. เบอร์ติดต่อ
  3. อีเมล์
  4. ที่อยู่บริษัท