โม wordpress เพื่อแก้ไขข้อมูลในส่วน Help หรือ ช่วยเหลือ ในระบบหลังบ้าน

  • ส่วน Help หรือ ช่วยเหลือ ในระบบหลังบ้านปกติจะแสดงผลเป็นการช่วยเหลือการใช้งานระบบ wordpress เท่านั้น ทำให้ต้องมีการโมเพื่อแสดงข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการคือ คู่มือการใช้งาน, การต่ออายุ และข้อมูลการติดต่อฝ่ายซัพพอร์ต ของเว็บลูกค้า
  • ข้อมูลที่จะนำมาแสดงเป็นเนื้อหาของหน้าเว็บที่ลูกค้าได้สร้างไว้แล้ว

ผลลัพธ์งานโม

  • ผลลัพธ์ได้ดังรูปฟิจเจอร์ด้านบน
  • เนื่องจากข้อมูลที่จะนำมาแสดงเป็นเนื้อหาของหน้าเว็บที่ลูกค้าได้สร้างไว้แล้ว ดังนั้นทางเราจึงเขียนโค้ด content จากเพจที่ลูกค้ากำหนดมาแสดง ทำให้เมื่อลูกค้าแก้ไขหน้าเพจดังกล่าวข้อมูลในส่วนนี้จะได้รับการเปลีย่นแปลงไปด้วย