โมปลั๊กอิน YITH WooCommerce Affiliates เพื่อให้แสดงผลในหน้า /my-account/ ของ WooCommerce

 • ต้องการให้เพิ่มเมนู Affiliates ตรงเมนูด้านซ้ายในหน้า /my-accout/ ของ WooCommerce
 • ต้องการย้ายตำแหน่งเมนูย่อยของหน้า Affiliates ไปอยู่ที่ด้านบนของหน้า Affiliates ใน WooCommerce

ผลลัพธ์งานโม

 1. เพิ่มเมนู Affiliates ตรงเมนูด้านซ้ายในหน้า /my-accout/ ของ WooCommerce
  • จากเดิม เมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้า /my-account/ จะพบเมนูทางด้านซ้ายจำนวน 6 เมนู ดังรูป before add affiliates menu in my account page
  • หลังจากโมให้มีเมนู Affiliates ตรงเมนูด้านซ้ายในหน้า /my-accout/ จะมีเมนูที่ลูกค้าเห็นจำนวน 7 เมนู ดังรูป add affiliate menu in my account page
 2. ย้ายตำแหน่งเมนูย่อยของหน้า Affiliates ไปอยู่ที่ด้านบนของหน้า Affiliates ใน WooCommerce
  • จากเดิม เมื่อลูกค้าคลิกที่เมนู Affiliate จะพบเมนูย่อยทางด้านขวา ดังรูป old position of affiliates sub menu
  • หลังจากโมย้ายตำแหน่งเมนูย่อยของหน้า Affiliates ลูกค้าจะเห็นเมนูย่อยที่ด้านบน ดังรูป change position of affiliates sub menu to the top position