โมปลั๊กอิน YITH WooCommerce Share For Discounts ให้เปลี่ยนจากการลดราคามาเป็นการให้ Point เข้า woocommerce point & reward

  • ต้องการให้แชร์หน้าสินค้าผ่าน Social เช่น Facebook, Twitter แล้วได้คะแนน (Point)

ผลลัพธ์งานโม

  1. โมปลั๊กอิน YITH WooCommerce Share For Discounts ให้เปลี่ยนจากการลดราคามาเป็นการให้ Point แทน โดย integrate Point ร่วมกับปลั๊กอิน WooCommerce point & reward กล่าวคือ ในหน้าสินค้า จะมีข้อความระบุเกี่ยวกับจำนวนคะแนน (Piont) ที่จะได้รับเมื่อมีการแชร์ผ่าน Social ดังรูป
  2. เมื่อลูกค้าแชร์หน้าสินค้าผ่าน Social จะมีข้อความแจ้งคะแนนที่ลูกค้าได้รับในหน้าสินค้า ดังรูป
  3. หากลูกค้าแชร์หน้าสินค้านั้นๆ ผ่าน Social และได้ Point แล้ว ข้อความที่ระบุเกี่ยวกับการได้รับคะแนน (Piont) จะเป็นสีจางๆ และถูกขีดฆ่า ดังรูป
  4. ลูกค้าสามารถเช็คคะแนน (Point) จากการแชร์ได้ที่เมนู "บัญชีของฉัน" ( /my-account/ ) ดังรูป
  5. ระบบจะมีแถบ Point Log สำหรับให้แอดมินเช็คคะแนน (Point) ที่ลูกค้าได้รับ ดังรูป