โมปลั๊กอิน yith woocommerce wishlist ซ่อนปุ่ม Add to cart จากลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแบบ Premium

ปลั๊กอิน yith woocommerce wishlist สามารถกด Add to cart ได้จากหน้าลิสต์สินค้าที่กด wishlist ไว้ แต่เนื่องจากเว็บลูกค้าผู้ที่จะสามารถสั่งซื้อได้ต้องเป็นสมาชิกแบบ Premium เท่านั้นจึงต้องทำการปิดระบบ Add to cart สำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่ Premium

ผลลัพธ์งานโม

  • ซ่อนปุ่ม Add to cart จากลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแบบ Premium