แก้ปัญหาคอนฟิกระหว่างปลั๊กอิน Dokan WooCommerce Multivendor และปลั๊กอิน WP User Avatar

เว็บไซต์ของลูกค้าเป็นระบบ marketing place ที่่สร้างด้วยปลั๊กอิน WooCommerce และ Dokan นอกจากนี้ยังต้องการให้ทั้ง customer และ vendor สามารถอัพโหลดภาพโปรไฟล์ได้ จึงเลือกใช้ปลั๊กอิน WP User Avatar แต่เกิดการคอนฟิกระหว่างทั้ง 2 ปลั๊กอินทำให้ vendor ไม่สามารถอัพโหลดภาพสินค้าได้โดยขึ้น error ดังภาพด้านบน

ผลลัพธ์งานโม

  • หลักจากตรวจพบจุดที่ทำให้เกิดการคอนฟิค และดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว ทำให้ vendor สามารถอัพโหลดรูปสินค้าได้ปกติ sol dokan woocommerce multivendor plugin conflict with wp user avatart plugin