แก้ปัญหาการแสดงผลในหน้าเว็บโดยการโมธีม calluna

 • ลูกค้าต้องการแก้ปัญหา ดังนี้
  1. โหลดหน้า Single room ไม่ครบ ( เป็นหน้าย่อยของห้องพักแต่ละแบบ )
  2. เมื่อเลื่อนเม้าส์ ( mouse hover ) ไปที่เมนูหลักแล้วเมนูย่อยไม่แสดงผล และ footer ไม่โหลด
  3. ปฏิทินในหน้า home เมื่อเลือกวันที่แล้ว วันที่ที่ถูกเลือกมองไม่เห็น ต้องการให้พื้นหลังของช่องวันที่ที่เลือกเป็นสีเขียว ตัวเลขเป็นสีขาว
  4. เวลาเปิดเว็บใน mobile จะมีแถบขาวด้านขวาเพิ่มมา ทำให้หน้าเว็บไม่พอดีกับจอ

ผลลัพธ์งานโม

 • โม ธีม calluna เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผลในหน้าเว็บ ดังนี้
  1. แก้ให้โหลดหน้า Single room ครบ และแสดง footer
  2. แก้ให้แสดงเมนูย่อยเมื่อเม้าส์ hover ไปที่เมนูหลัก solve problem display sub menu
  3. แก้วันที่ในปฏิทินของหน้า Home ให้วันที่ที่ถูกเลือกมีพื้นหลังสีเขียวและตัวเลขสีขาว solve problem color date in calendar
  4. แก้ปัญหาแถบขาวด้านขวาเมื่อเปิดเว็บใน mobile solve problem display on mobile