สร้างปลั๊กอินระบบนำเข้าสต็อกและเก็บประวัติสต็อก สำหรับร้านค้าออฟไลน์หรือออนไลน์ด้วย woocommerce และ pos