อัพเดทงานโมและปรับแก้ wordpress ของเว็บไซต์ cowmein.com ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. 2560

งานโค้ดดิ้ง

 1. โมธีม Hotel Master by Goodlayer 
  – โมระบบบล็อกห้องพักแต่ละห้อง ได้ด้วยจำนวนเตียงและวันที่ ซึ่งเดิมจะบล็อกทีเดียวทั้งเว็บ บล็อกแต่ละห้องไม่ได้
 2. โมธีม Hotel Master by Goodlayer
  – โมปลั๊กอิน hostels ของธีม  Hotel Master ให้มีระบบจัดการห้องพักในรูปแบบปฏิธิน ที่สามารถจัดการบล็อกเตียง หรือปรับเปลียนราคาได้ภายในปฏิธิน พร้อมซัพพอร์ตการใช้งานบนมือถือด้วย
 3. โมธีมและเขียนปลั๊กอิน wordpress ให้เว็บลูกของบริษัท SCG
  – ปรับแต่งการแสดงผลสินค้า พร้อมเพิ่มการแสดงผลด้วยการสกอร์เมาซ์เพื่อโหลดหน้าใหม่
  – เขียนปลั๊กอินสำหรับอัพโหลดสินค้าด้วยไฟล์ excel
  – ปรับแต่งโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับ โครงสร้างข้อมูลสินค้าใหม่
 4. วิเคราะห์และออกแบบระบบขายภาพออนไลน์ พร้อมทั้งคัดเลือกธีม และปลั๊กอินที่จำเป็น
 5. โมปลั๊กอิน Profile builder ให้แบบฟอร์มหน้าสมัครสมาชิกแสดงผลตามต้องการกว่า 50 ฟิลด์ข้อมูล
 6.  เขียนปลั๊กอิน “ระบบจัดการบริการหลังการขาย การออกเลข service และเก็บข้อมูล service”
  – สร้างตารางแสดงข้อมูลลิสต์การบริการหลังการขายหรือการรับซ่อม
  – สร้างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการออกใบ service โดยดึงจากข้อมูลเก่าที่อยู่ในปลั๊กอิน ระบบประกันสินค้า
  – สร้างหน้าเว็บสำหรับปริ้นใบ service
  – สร้างฟอร์มในรูปแบบ shorcode เพื่อให้นำไปวางในหน้าเว็บที่ต้องการ ให้ผู้ใช้บริการนำ Service Code มาค้นหาเพื่อติดตามสถานะการรับประกันของตนเอง
 7. โมปลั๊กอิน user-waller-credit-system 
  – แก้ไขระบบค้นหาชื่อลูกค้าได้ด้วย order id ของ woocommerce
  – สร้างตารางบันทึกประวัติการ เติม/ตัด เงิน ที่สามารถ ลบ/แก้ไขได้โดยผู้ดูแลระบบ
  – สร้าง shortcode หน้าแสดงประวัติการ เติม/ตัด เงิน ของลูกค้าแต่ละราย
  – สร้างระบบโบนัสสำหรับผู้ที่เติมเงินตรงตามเงื่อนไขโดยระบุเป็นยอดขั้นต่ำในการเติมเงิน โดยมีเงินโบนัสเป็นยอดเงิน หรือ เปอร์เซ็นต์
 8. โมธีม The 7
  – ซ่อนการแสดงชื่อหมวดหมู่หากเป็นหมวด uncategories
  – ทำการเขียน function เพื่อให้ปุ่ม next & prev ลิงก์ไปหน้าสินค้าในหมวดที่ต้องการ
  – ทำการเขียน function เพื่อปรับวันเดือนปีภาษาอังกฤษให้มาอยู่ในระแบบ พ.ค. ไทย เนื่องจากปลั๊กอินที่มีอยู่ในตลาดไม่สามารถใช้งานได้
 9. โมปลั๊กอิน wp pro advertising ให้แสดงผลถูกต้องทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง
 10. เขียนปลั๊กอิน เพื่อดึงข้อมูลพร้อมทั้งทำการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ประกาศขายอสังฯ ซึ่งเป็นเว็บไซต์รูปแบบอื่นให้มาอยู่ในรูปแบบ wordpress ทั้งโครงสร้างไฟล์และฐานข้อมูล

งานช่าง

 1. ให้บริการการย้ายเว็บไซต์จาก wordpress.com มาเป็น ระบบ wordpress.org
 2. ให้บริการ migration เว็บไซต์ พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่ตามมา
  – ทั้งสิ้น 5 เว็บไซต์
 3. ให้บริการ
 4. ให้บริการแบคอัพข้อมูลให้กับเว็บไซต์ราชการ 3 เว็บไซต์ 
 5. ให้บริการเปลี่ยน Server Software ของเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่แล้ว จาก apache มาเป็น IIS พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง
 6. ให้บริการ Optimize
  – ปรับเวลาในการโหลดหน้าเว็บจาก 20 วินาที ให้เหลือเพียงไม่เกิน 5 วินาที
 7. ให้บริการติดตั้ง SSL
 8. ให้บริการแก้ปัญหา
  – แก้ fatal error ที่แสดงผลในบางครั้งบนหน้าเว็บให้ไม่แสดงผลอีกเลย
  – แก้ปัญหาใช้ลิงก์ภาษาไทยไม่ได้
  – แก้ปัญหา white screen of dead

ผลลัพธ์งานโม