วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

นำพาธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิตอลด้วยสินทรัพย์ออนไลน์ที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ที่เรียกว่า เว็บไซต์ เพื่อให้ธุรกิจนั้น ๆ เติบโตและทำกำไรได้อย่างยั่งยื่น

พันธกิจ

ให้ความรู้พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของเว็บไซต์ และให้บริการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาสำหรับธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจออฟไลน์ที่ต้องการเข้าสู่โลกออนไลน์ ให้สามารถเติบโตได้อย่างแท้จริง และแข่งขันกับคู่แข่งได้

เป้าหมายที่แท้จริง

การทำเว็บเสร็จส่งตามกำหนดไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเรา แต่เป้าหมายสูงสุดของเราคือ เว็บที่ทำออกมานั้นจะต้อง คุ้มค่าการลงทุน สามารถเติบโตได้ และ ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

เสาหลัก 4 ต้น

1. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมีเว็บไซต์

2. รับเฉพาะงานที่ทางเราวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคุ้มค่าการลงทุนทำเว็บไซต์

3. ดูแลด้านออนไลน์ให้ครอบคลุมเพื่อสร้างกำไรได้สูงสุด

4 อัพเดทแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้คุณตามหลังคู่แข่ง