เขียนปลั๊กอิน xml feed ใช้กับ line today

 • ต้องการทำ xml feed ใช้กับ line today เนื่องจากทางไลน์ประกาศยกเลิกปลั๊กอินตัวเก่า แต่ลูกค้ายังใช้งานอยู่

ผลการดำเนินงาน

 • เขียนปลั๊กอิน xml feed ใช้กับ line today โดยดำเนินการ ดังนี้
  • เขียนปลั๊กอินขึ้นมาใหม่โดยปรับแก้จากปลั๊กอิน Line Today Feed by Tannysoft
  • แก้ไขบางฟังก์ชั่นในโค้ด ให้ใช้งานได้ถูกต้อง
  • แก้ไขฟังก์ชั่นการใช้งาน feed ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ wordpress
  • แก้ไขรูปแบบ url ที่จากเดิมเป็น ?line-today-feed ไปเป็น /feed/linetoday/ ที่เป็นมาตรฐานของ wordpress
  • ปรับแก้ structure ให้ตรงกับที่ทางไลน์กำหนด ดังรูป create plugin xml feed for line today