เขียนปลั๊กอิน WordPress ระบบจองห้องพัก ให้มีหน้าตาและการทำงานเหมือนระบบตัวอย่าง และเขียนระบบเพิ่มเติม

 • ต้องการให้เขียนปลั๊กอิน WordPress ระบบจองห้องพัก โดยมีหน้าตาและฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนระบบตัวอย่างที่ลูกค้าให้ทดลองใช้งาน
 • ต้องการให้ปลั๊กอินดังกล่าว มีระบบการทำงานเพิ่มเติม ดังนี้
  1. สามารถปริ้นรายงานการจอง ในรูปแบบปฏิทินรายเดือนโดยระบุตัวเลขแทนการจองแต่ละครั้ง
  2. สามารถปริ้นรายงานการจอง ในรูปแบบรายการ+ปฏิทิน โดยในรายการประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า คือ booking No., Customer Number, Room No., วันที่จอง, อีเมล์, วิธีการจอง, Customer Line ID, สถานะการชำระเงิน
  3. ต้องการให้เพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มการจองห้องพัก ได้แก่
   1. จำนวนเตียงเสริม โดยสามารถกรอกตัวเลขได้ และมีค่า default = 0
   2. วิธีการจอง เช่น จองทางโทรศัพท์ จองผ่านเอเจนซี่
   3. หมายเลขการจอง คือ หมายเลขการจองผ่านเอเจนซี่ เช่น หมายเลข agoda booking
  4. ต้องการให้ย้ายตำแหน่งแบบฟอร์มการจองห้องพัก โดยย้ายจากด้านล่างไปด้านขวา
  5. ต้องการให้มีหน้ารายละเอียดข้อมูลหลังจากกดปุ่ม save ในแบบฟอร์มการจองห้อง เพื่อให้พนักงานอ่านทวนให้ลูกค้าฟัง
  6. ต้องการให้มีปุ่มส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในหน้ารายละเอียดข้อมูล เพื่อส่งให้ลูกค้าทางอีเมล์
  7. สามารถเลือกรวม Vat 7% หรือไม่รวม Vat 7% ได้ในหน้ารายละเอียดข้อมูล
  8. ต้องการให้ลบการจองอัตโนมัติ หากลูกค้าโทรมาจองห้องพักแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน ภายใน 7 วัน
  9. สามารถปริ้นใบแจ้งหนี้ (Invoice) และ ใบเสร็จ (Receipt) ได้
  10. สามารถค้นหารายการจองห้องพักของลูกค้าที่จองผ่าน Booking Engine ต่างๆ ด้วย filter เช่น จองผ่าน agoda หรือ booking.com เป็นต้น
  11. สามารถค้นหารายการจองห้องพักของลูกค้าด้วยหมายเลขการจองของ Booking Engine ต่างๆ เช่น หมายเลขการจองของ agoda เป็นต้น
  12. สามารถค้นหารายการจองห้องพักของลูกค้าด้วยหมายเลขการจองที่ระบบรันเป็นตัวเลขอัตโนมัติ
  13. สามารถค้นหารายการจองห้องพักของลูกค้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
  14. สามารถตั้งราคาเริ่มต้น (ค่า default) ของ ราคาอาหารเช้า, ราคาเตียงเสริม และ เงินมัดจำ ได้
  15. สามารถแก้ไขค่า default ของ ราคาห้องพัก, ราคาอาหารเช้า, ราคาเตียงเสริม, จำนวนเตียงเสริม และ เงินมัดจำ ในแบบฟอร์มจองห้องพักได้
  16. ต้องการให้แสดงชื่อผู้ทำการจองตามชื่อล็อกอิน
  17. ต้องการให้มีผู้ใช้งานหลายระดับ โดยบางระดับสามารถทำการจองและแก้ไขได้ และบางระดับสามารถดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว

ผลลัพธ์งานโม

 1. เขียนปลั๊กอิน WordPress ระบบจองห้องพัก โดยมีหน้าตาและฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนระบบตัวอย่างที่ลูกค้าให้ทดลองใช้งาน โดยระบบตัวอย่างมีทั้งหมด 4 ระบบ ได้แก่
  1. ระบบ "การจองห้องพัก" มีการเขียนระบบเพิ่มเติม ดังนี้
   1. เพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มการจองห้องพัก ดังนี้
    • จำนวนเตียงเสริม
    • วิธีการจอง เช่น โทร, front, booking, tripadvisor, agoda เป็นต้น
    • หมายเลขการจองของ Booking Engine ต่างๆ เช่น หมายเลข agoda booking
   2. ย้ายแบบฟอร์มจากตำแหน่งด้านล่างปฎิทินไปที่ตำแหน่งด้านขวาของปฏิทิน
   3. ระบบแก้ไขค่า Default ของราคาห้องพัก, ราคาอาหารเช้า, ราคาเตียงเสริม, จำนวนเตียงเสริม และ เงินมัดจำ ได้
  2. ระบบ "ดู / แก้ไข การจองห้องพัก"มีการเขียนระบบเพิ่มเติม ดังนี้
   1. ระบบค้นหาการจอง โดยค้นหาด้วยข้อมูล ดังนี้
    • ชื่อลูกค้า
    • หมายเลขการจอง ของระบบ
    • เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
    • หมายเลขการจอง ของ Booking Engine ต่างๆ เช่น หมายเลขการจอง ของ agoda เป็นต้น
   2. ระบบค้นหาการจอง ด้วย Filter เพื่อค้นหาการจองผ่าน Booking Engine ต่างๆ โดยมีตัวอย่างผลการค้นหา ดังรูป
   3. ระบบสร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อให้สามารถดาวน์โหลด และ ปริ้นได้
   4. ระบบสร้างใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลด และ ปริ้นได้
   5. ระบบส่งเมล์แจ้งเตือนชำระเงินแก่ลูกค้า หากจองเกิน x วัน
   6. ระบบเปลี่ยนสถานะการจองเป็น “เกินกำหนดชำระ” หากเกิน 7 วัน และลบการจองอัตโนมัติ
  3. ระบบ "จัดการห้องพัก" มีการแสดงผล ดังรูป
  4. ระบบ "รายงานประจำเดือน" มีการแสดงผล ดังรูป
 2. เขียนระบบเพิ่มเติม ดังนี้
  1. ระบบ “รายงาน” สำหรับปริ้นรายงานการจอง มี 2 รูปแบบ ได้แก่
   1. รูปแบบปฏิทินรายเดือน โดยระบุตัวเลขแทนการจองแต่ละครั้ง
   2. รูปแบบรายการ+ปฎิทิน โดยในรายการประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า ได้แก่
    • ลูกค้า ได้แก่
    • ตัวเลขแทนการจองแต่ละครั้ง (แสดงผลในปฎิทิน)
    • booking No.
    • Customer Number
    • Room No.
    • วันที่จอง
    • อีเมล์
    • วิธีการจอง
    • Customer Line ID
    • สถานะการชำระเงิน
  2. ระบบ “หลังจากเพิ่มการจองห้องพักสำเร็จ”
   • แสดงข้อมูลการจองทั้งหมดเพื่อให้พนักงานทวนให้ลูกค้าได้ทราบ
   • สามารถติ๊กเลือก include / exclude Vat 7% ได้ ดังรูป
   • ปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี้”
   • ปุ่มกดส่ง “ใบแจ้งหนี้” ทางอีเมล์
   • ปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จ”
   • ปุ่ม “แก้ไข” ข้อมูลการจอง
  3. เพิ่มระบบ “ตั้งค่าราคา” default ได้แก่
   • เงินมัดจำ
   • ราคาอาหารเช้า
   • ราคาเตียงเสริม