เขียน wordpress shortcode เพื่อแสดง popular post ใน sidebar ของหน้า blog พร้อมระบบนับยอดวิว

ติดต่องาน

ความต้องการของลูกค้า ( Requirement )

  • ต้องการให้ popular post ( บทความที่ได้รับความนิยม ) ใน sidebar ของหน้า blog แสดงผลเหมือนเว็บตัวอย่าง
  • ต้องการให้หมวดหมู่ใน sidebar ของหน้า blog แสดงผลเหมือนเว็บตัวอย่าง

ผลลัพธ์การโม (Modified)

  • เขียน wordpress shortcode เพื่อแสดง popular post ใน sidebar ของหน้า blog พร้อมระบบนับยอดวิว