โมปลั๊กอิน 2c2p ให้ผ่อนสินค้าบางตัว

 • ต้องการให้สินค้าบางตัวสามารถผ่อนได้ แต่บางตัวไม่ต้องการให้ผ่อน

ผลการดำเนินงาน

 • โมปลั๊กอิน 2c2p ให้ผ่อนสินค้าบางตัว โดยดำเนินการดังนี้
  1. ทำการเพิ่ม checkbox "สินค้านี้ไม่สามารถผ่อนได้" ไปที่ตำแหน่งด้านล่างของราคาสินค้า ดังรูปด้านล่าง โดยหากใน cart ของลูกค้ามีสินค้าที่ไม่สามารถผ่อนได้อยู่ด้วย จะทำให้ทั้งออเดอร์นั้นไม่สามารถผ่อนได้เลย modify 2c2p payment gateway plugin installment payment some product 1
  2. แอดมินสามารถกำหนดได้ว่า สินค้าตัวไหนต้องการให้ลูกค้าผ่อนหรือไม่ผ่อน ดังนี้
   • เมื่อ ไม่ติ๊ก ใน checkbox "สินค้านี้ไม่สามารถผ่อนได้"  คือ สินค้าชิ้นนั้น ผ่อนได้ โดยการแสดงผลในหน้าชำระเงินของ 2c2p จะมีแท็บ "Installment Payment" สำหรับการผ่อนชำระ ดังรูปด้านซ้าย modify 2c2p payment gateway plugin installment payment some product 2 2
   • เมื่อ ติ๊ก ใน checkbox "สินค้านี้ไม่สามารถผ่อนได้" คือ สินค้าชิ้นนั้น ผ่อนไม่ได้ โดยการแสดงผลในหน้าชำระเงินของ 2c2p จะไม่มีแท็บ "Installment Payment" ดังรูปด้านขวา modify 2c2p payment gateway plugin installment payment some product 2 1