พัฒนาระบบปริ้นใบส่งสินค้า

  • ต้องการปริ้น ใบส่งสินค้า ที่หน้าจัดการออเดอร์ ( WooCommerce > Order )

ผลการดำเนินงาน

  • พัฒนาระบบปริ้นใบส่งสินค้า โดยดำเนินการ ดังนี้
    1. หน้ารวมออเดอร์ เพิ่มปุ่มใบส่งสินค้าในคอลัมน์ Actions โดยตำแหน่งปุ่มใบส่งสินค้าจะอยู่หลังปุ่ม complete ดังรูป modify delivery bill order print system from woocommerce 1
    2. template ของใบส่งสินค้า ปรับแก้จาก template ของ invoice และทำให้คอลัมน์ราคาไม่แสดงราคา แต่ยังมีคอลัมน์และชื่อคอลัมน์อยู่ ดังรูป modify delivery bill order print system from woocommerce 2