โมปลั๊กอิน Omise Payment Gateway สำหรับ Woocommerce ให้แสดงผลแบบ Popup

โมปลั๊กอิน Omise Payment Gateway สำหรับ Woocommerce ให้แสดงผลแบบ Popup

ติดต่องาน

ความต้องการของลูกค้า ( Requirement )

  • ทำให้ฟอร์ม Omise Payment Gateway ในหน้า Checkout ของ woocommerce แสดงแบบ Popup
  • ทำหน้าตาฟอร์มให้ดูน่าเชื่อถือ

ผลลัพธ์การโม (Modified)

  • ปรับแต่ง woocommerce template สำหรับแสดงผลการชำระเงินผ่าน Omise