พัฒนาระบบปริ้น sticker label ออเดอร์จาก WooCommerce

 • ต้องการปริ้น Invoice, ใบปะหน้า (ใบจ่าหน้า) พัสดุไปรษณีย์ และ ใบปะหน้ารายการสินค้าที่ส่ง ที่หน้าจัดการออเดอร์ ( WooCommerce > Order )

ผลการดำเนินงาน

 • พัฒนาระบบปริ้น sticker label ออเดอร์จาก woocommerce โดยดำเนินการ ดังนี้
  1. หน้ารวมออเดอร์ เพิ่มปุ่มปริ้นในคอลัมน์ Actions ได้แก่
   • ปุ่มปริ้น Invoice
   • ปุ่มปริ้น ใบปะหน้า ที่อยู
   • ปุ่มปริ้น ใบปะหน้า ที่เป็นรายการสินค้า modify sticker label order print system from woocommerce 1
  2. สร้างหน้า สำหรับตั้งค่าข้อมูลในเอกสาร โดยตั้งค่าได้ดังนี้
   • อัพโหลดรูปภาพโลโก้บริษัท
   • ชื่อบริษัท
   • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   • ที่อยู่บริษัท
   • เบอร์โทรบริษัท
   • อัพโหลดรูป QR Code LINE
   • อัพโหลดรูป QR Code Facebook
   • อัพโหลดรูป QR Code เว็บไซต์ modify sticker label order print system from woocommerce 2
  3. สร้าง Template สำหรับปริ้นเอกสารต่างๆ โดยดึงข้อมูลจาก ข้อ 2. และ จาก WooCommerce มาแสดง ดังนี้
   1. Template Invoice modify sticker label order print system from woocommerce 3
   2. Template ใบปะหน้า ที่อยู่ modify sticker label order print system from woocommerce 4
   3. Template ใบปะหน้า ที่เป็นรายการสินค้า modify sticker label order print system from woocommerce 5