โมธีม First หน้ารายละเอียดออเดอร์ของ woocommerce ( /my-account/orders/ ) ให้ดูดี มีความสวยงามและใช้งานง่าย

ติดต่องาน

ความต้องการของลูกค้า ( Requirement )

  • ต้องการปรับหน้ารายละเอียดออเดอร์ของ woocommerce ( /my-account/orders/ ) ให้ดูดี มีความสวยงามและใช้งานง่าย

ผลลัพธ์การโม (Modified)

  • ออกแบบและโมธีม First หน้ารายละเอียดออเดอร์ของ woocommerce ( /my-account/orders/ ) ให้มีหน้าตาที่สวยงาม และมีความเป็นสัดส่วนทำให้ดูใช้งานได้ง่ายขึ้น